Nghĩa của từ: researrch

*
sự nghiên cứu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

researrch
- sự nghiên cứu
 - operation r. vận trù họcĐộng từ BQT - Android App