Nghĩa của từ: residualr radiation

* vl.
bức xạ còn dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App