Nghĩa của từ: resolution threshold

*
ngưỡng giải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App