Nghĩa của từ: resolving time

* mt.
thời gian giải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App