Nghĩa của từ: retaining contact

* mt.
công tắc giữa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App