Nghĩa của từ: retardaton

*
sự chậm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

retardaton
- sự chậmĐộng từ BQT - Android App