Nghĩa của từ: retrimming

* xib.
điều chỉnh lại, làm lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

retrimming
- (điều khiển học) điều chỉnh lại, làm lạiĐộng từ BQT - Android App