Nghĩa của từ: retrograde motion

* tv.
chuyển động ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App