Nghĩa của từ: return period

* tk.
chu kỳ (của chuỗi thời gian)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App