Nghĩa của từ: right exact functor

* đs.
hàm tử khớp bên phải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App