Nghĩa của từ: rim compact

* top.
compac ngoại vi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App