Nghĩa của từ: ring-like

*
có hình vành, giống vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ring-like
- có hình vành, giống vànhĐộng từ BQT - Android App