Nghĩa của từ: ringoid

* đs.
phỏng vành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

ringoid
- (đại số) phỏng vànhĐộng từ BQT - Android App