Nghĩa của từ: ringushaped core

* mt.
lõi vành, lõi khuyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App