Nghĩa của từ: root test

* gt.
phép thử nghiệm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App