Nghĩa của từ: rooting

* mt.
khai căn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

rooting
* danh từ
 - (toán học) sự khai cănĐộng từ BQT - Android App