Nghĩa của từ: rotation group

* đs.
nhóm quay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App