Nghĩa của từ: rotational symmetry

* hh.
phép đối xứng quay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App