Nghĩa của từ: round - off accumulator

*
bộ tích luỹ độ sai quy tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App