Nghĩa của từ: routine maintenance

* mt.
sự bảo quản thông thường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App