Nghĩa của từ: ruin problem

* trch.
bài toán ạt nghiệp (của người chơi)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App