Nghĩa của từ: rumb line

* hh.
đường tà hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App