Nghĩa của từ: running service

* mt.
công việc thường ngày

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App