Nghĩa của từ: sacan

* mt.
nhìn, tìm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sacan
- (máy tính) nhìn, tìm
 - automatic s. tìm tự độngĐộng từ BQT - Android App