Nghĩa của từ: saltus of a function

*
bước nhảy của hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App