Nghĩa của từ: saltus of discontinuity

*
bước nhảy gián đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App