Nghĩa của từ: saltus-function

*
hàm bước nhảy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

saltus-function
- hàm bước nhảyĐộng từ BQT - Android App