Nghĩa của từ: sample point

* tk.
điểm mẫu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App