Nghĩa của từ: sampling with replacement

*
sự lấy mẫu có hoàn lại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App