Nghĩa của từ: saturable core

* mt.
cuộn bão hoà

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App