Nghĩa của từ: scaler

* mt.
máy đếm, máy đếm gộp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

scaler
- danh từ
 - (radio) mạch đếm gộp
 - búa đánh cặn (nồi hơi)
 - máy đánh vảyĐộng từ BQT - Android App