Nghĩa của từ: schlicht

* gt.
đơn diệp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

schlicht
- (giải tích) đơn diệpĐộng từ BQT - Android App