Nghĩa của từ: secondary planet

* tv.
vệ tinh (tự nhiên)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App