Nghĩa của từ: sectional area

*
diện tích của thiết diện ngang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App