Nghĩa của từ: selectron

* mt.
seletron, ống nhớ tính điện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

selectron
* danh từ
 - ống nhỏ tĩnh điệnĐộng từ BQT - Android App