Nghĩa của từ: self-programming

* mt.
tự lập chương trình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

self-programming
* tính từ
 - tự lập trìnhĐộng từ BQT - Android App