Nghĩa của từ: self-reproduction

* xib.
sự tự tái sinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

self-reproduction
* danh từ
 - sự tự sinh sảnĐộng từ BQT - Android App