Nghĩa của từ: semi-axis

* hh.
nửa trục

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-axis
- (hình học) nửa trụcĐộng từ BQT - Android App