Nghĩa của từ: semi-conductor

* vl.
chất bán dẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-conductor
- (vật lí) chất bán dẫnĐộng từ BQT - Android App