Nghĩa của từ: semi-matrix

*
nửa ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

semi-matrix
- nửa ma trậnĐộng từ BQT - Android App