Nghĩa của từ: sense of rotation

* gt.
chiều quay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App