Nghĩa của từ: sense-preserving mapping

* gt.
ánh xạ bảo toàn chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App