Nghĩa của từ: sentential

* log.
(thuộc) câu mệnh đề

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sentential
* tính từ
 - thuộc cách ngôn, danh ngôn, câuĐộng từ BQT - Android App