Nghĩa của từ: seperant

* đs.
cái phân cách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

seperant
- (đại số) cái phân táchĐộng từ BQT - Android App