Nghĩa của từ: sequential risk function

* tk.
hàm mạo hiểm liên tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App