Nghĩa của từ: sesquilinear form

* đs.
dạng bán song tuyến tính, dạng nửa song tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App