Nghĩa của từ: set-transitive

* đs.
bắc cầu hệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

set-transitive
- (đại số) bắc cầu hệĐộng từ BQT - Android App