Nghĩa của từ: sherical pendulum

* Cơ.
con lắc cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App