Nghĩa của từ: shifted divisor

* mt.
bộ chia xê dịch được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App