Nghĩa của từ: short exact sequence

* top.
dãy khớp rã

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App